Tarihçe

10 Nisan 2002 tarihli ve 24722 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğin 5.Maddesi gereğince Marmara Üniversitesi Senatosunun 06 Ağustos 2019 tarihli ve 385-3 sayılı toplantısında aldığı karar doğrultusunda düzenlenen yönerge; Marmara Üniversitesi Senatosunca yeniden revize edilerek kabul edilmiş olup, 11 farklı proje tipi yer almaktadır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde, Öğretim Üyeleri ve doktora,  tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülecek araştırma projeleri ile yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık için hazırlanan tez projeleri ve diğer proje tekliflerinin değerlendirilmesi (AVRUPA BİRLİĞİ, TÜBİTAK, KALKINMA BAKANLIĞI, SANTEZ, İSTKA gibi) ve bunlara ilişkin hizmetlerin  yürütülmesi için gerekli işlemler gerçekleştirilmektedir.


Bu sayfa Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından en son 24.12.2019 13:37:15 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM