Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi Değişikliği

Üniversitemiz Senato kararı ile Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi değişikliği yapılmış olup, yeni yönergemizde sayıştay görüşleride göz önüne alınarak ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM (D), BİLİMSEL/SANATSAL TOPLANTI DÜZENLEME DESTEĞİ (L) ve MÜLKİYET HAKLARI VE PATENT TEŞVİK DESTEĞİ (P) tipi projeleri destek kapsamından çıkarılmıştır. Ancak araştırma projeleri dahilinde ve proje ile bağlantılı olmak kaydıyla uluslararası etkinliklere katılımlar yolluk kaleminden desteklenmeye devam edecektir. Bunların dışındaki uluslararası etkinlik katılımları birimlerinizin döner sermaye bütçeleri ile desteklenebilir.

HIZLI ERİŞİM