2022 YILI BÜTÇE LİMİTLERİ

2022 Yılı proje başvuru limitleri ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

PROJE LİMİTİ                                                 BAŞVURU TARİHİ

Yüksek Lisans Projeleri    30.000.TL            20.04.2022 - 31.12.2022

Doktora Projeleri              60.000.TL             20.04.2022 - 31.12.2022


Lisansüstü ve uzmanlık tez projeleri, tezin ilgili enstitü veya dekanlıkların ilgili kurullarından onaylandığı tarih temel alınarak, yüksek lisans tez projeleri için en geç 6 ay, doktora ve uzmanlık tez projeleri için ise en geç 1 yıl içerisinde başvurusunun yapılması gerekmektedir. Bu süreleri aşan proje başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Lisansüstü ve Uzmanlık Tez Projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Lisansüstü ve Uzmanlık tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.

HIZLI ERİŞİM