2020 YILI BÜTÇE LİMİTLERİ HAKKINDA

2018 yılı itibari ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermesi nedeni ile Bilimsel Araştırma Projeleri Özel hesabına aktarılan Döner Sermaye geliri transferi durdurulmuştur. Para transfer akışının sağlanamaması nedeniyle birimimizde ciddi bir bütçe sıkıntı yaşanmış, proje başvuru türlerinde ve limitlerinde kısıtlamaya gidilmiştir. Üniversitemiz hastanesi Döner Sermaye gelirinin yeniden BAP özel hesabına aktarılması ile ilgili gerekli makamlara bilgi verilmiş ve konu hakkında iyileştirme önerileri sunulmuştur. Bu süreçte gerek Üniversitemiz Yönetimi, gerekse Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi olarak mevcut bütçe olanakları ile birlikte alternatif kaynak arayışı girişimleri devam etmektedir.

Bu nedenle Yüksek Lisans ve Doktora projelerinde (Yüksek Lisans 5.000, Doktora 10.000) belirlenen bütçeler geçici süreçle kısıtlanmış olup, herhangi bir gelişme veya farklı bir kaynak neticesinde proje limitleri yeniden bütçe oranı dâhilinde belirlenecektir.

HIZLI ERİŞİM