Kongre Sonrası Belgeler

Kongre yada Konferansa katıldıktan sonra teslim etmeniz gereken belgeler;

Katılımın ardından ödeme yapılabilmesi veya verilmiş ise avansın mahsup edilebilmesi için aşağıdaki belgeler Birime teslim edilmelidir.

    1. Katılım belgesi, seyahat ile ilgili harcama belgeleri ve bildirinin örneği,
    2. Sunumun sözlü olarak gerçekleştirildiğini göstermeye yeterli düzeyde bilgi içeren kongre programı vb belge,
  1. Yurt dışı katılımlarda katılım belgesine ilave olarak, katılım belgesi İngilizce dışındaki bir yabancı dilde hazırlanmış ise katılım belgesinin Dekan, Dekan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı veya Müdür tarafından onaylanmış tercümesi ve Pasaport’ un ön yüzü ve giriş-çıkış kaşelerinin bulunduğu sayfanın fotokopisinin BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi gereklidir.
  2. Uçak yada Otobüs Bileti (Kaşeli, Mühürlü ve İmzalı E-bilet yada Seyahat Acentasından alınan Fatura) ve Maaş Bordrosu veya derece, kademe, ek gösterge ve İBAN numarasını gösterir belge
  3. Yurt dışı seyahatler için yabancı dillerde hazırlanmış bilet, makbuz ve fatura gibi belgelerin Türkçe tercümesinin ilgili araştırmacı tarafından yapılarak imzalı olarak BAP Koordinasyon Birimi’ne teslim edilmesi mali mevzuat gereğince zorunludur.

Bu sayfa Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından en son 24.12.2019 15:25:45 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM