Başvuru Belgeleri

Kongre - Yolluk Desteği için gerekli Başvuru Belgeleri 

Desteğin kullanılması için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur:

  1. Proje başvurusunda kongre katılımına yönelik seyahat bütçesinin öngörülmüş ve BAP Komisyonu tarafından onaylanmış olması,
  2. Katılım tarihinden en az 15 gün önce aşağıdaki belgeler BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir:
    1. Seyahat Harcama Talep Dilekçesi (BAPSIS üzerinden üretilmiş),
    2. Birim Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Oluru (*)
    3. Sunumun sözlü yapılacağına dair kabul yazısı
    4. İlgili etkinliğin Web of Science veya Scopus veri tabanlarında tarandığını yada etkinliğin en az 5. sinin düzenlendiğini göstermeye yeterli bilgi içeren belgeler

Açıklama: Yönetim Kurulu kararında ilgili seyahatin amacı, tarih aralığı, gidilecek yer, ilgili proje kapsamında karşılanacak giderler, ulaşım şekli (otobüs, tren, uçak) vb. gerekli tüm hususlar açıkça belirtilmelidir.

(*) Önemli Hatırlatma: Rektörlük Onay tarihinden önceki tarihli katılım ücreti, uçak bileti vb.herhangi bir ödemenin yapılabilmesi mevzuat hükümleri gereğince mümkün değildir.


Bu sayfa Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından en son 24.12.2019 14:47:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM