BAP Projeleri

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje türleri aşağıda listelenmiştir. BAP Komisyonu belirtilen bu projelerin kapsamında değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni proje türleri oluşturabilir.

 

Genel Araştırma Projeleri (GAP): Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik veya eşdeğer uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

Çok Disiplinli Araştırma Projeleri (ÇDAP): Marmara Üniversitesinden farklı disiplinlerden en az iki bölüm veya tıp-sağlık alanında iki farklı anabilim dalından birden fazla öğretim üyesinin birlikte hazırlayacağı araştırma projeleridir.

Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP): Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun belirlediği öncelikli alanlar da dikkate alınarak Senato tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda, diğer destek programlarından daha yüksek bütçe ile desteklenebilen disiplinler arası projelerdir. Bu kapsamdaki projelerin en az üç merkezli ve çok disiplinli olma şartı vardır. Sağlık bilimlerinde anabilim/bilim dalları, diğer alanlarda bölümler ayrı merkez olarak değerlendirilecek, ancak bölüm ve fakülteler arası işbirlikleri tercih nedeni olacaktır. İlan edilen öncelikli alanlarda olmamasına rağmen, üniversitemiz için önem arz eden ve yüksek katma değerli çıktı oluşturma potansiyeline sahip çok disiplinli projeler de bu kapsamda desteklenebilir.

Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ): Lisansüstü tezlerini kapsayan, tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.

Güdümlü Projeler (GDM): BAP Komisyonunun, üniversitemiz ve/veya ülkemiz için önem arz eden konularda araştırma yapılması amacıyla konunun uzmanı bilim insanlarına hazırlatacağı veya konu ve koşullarını belirlemek suretiyle çağrılı olarak desteklenecek projelerdir.

Araştırma Altyapısı Projeleri (AYP): Üniversitenin bilimsel araştırma altyapısının geliştirilmesi ve araştırma potansiyelinin yükseltilmesi amacıyla bilimsel araştırma kriterlerine uygun olarak hazırlanan projelerdir. BAP Komisyonu bu tür projelerin başvurusu, değerlendirilmesi ve yürütülerek sonuçlandırılması ile ilgili özel koşullar ve süreçler öngörebilir.

Katılımlı Araştırma Projeleri (KAP): Üniversitemiz mensubu araştırmacıların ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlayacakları araştırma projeleridir. Bu tür projelerde, işbirliği yapılan kuruluşun proje bütçesine belirli bir oranda katkıda bulunması, insan kaynağı desteği sağlaması ve/veya üniversitemizde bulunmayan araştırma altyapılarını proje kapsamında kullandırması gibi ayni veya nakdi katkı sağlaması beklenir.

Uluslararası Araştırma İşbirliği Projeleri (UİP): Üniversitemiz mensubu araştırmacıların uluslararası düzeyde tanınmış sıralama sistemlerinde dünyanın önde gelen üniversitelerindeki veya alanında uluslararası düzeyde tanınan önemli araştırma merkezlerindeki araştırmacılarla işbirliği içerisinde yürütecekleri araştırma projeleridir.

Kariyer Başlangıç Destek Projeleri (KBP): Doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik veya eşdeğer uzmanlık eğitimini tamamlamış olup, Doçent ve Profesör dışındaki akademik kadrolarda görev yapmakta olan ve daha önce fon desteği sağlanarak yürütülmüş herhangi bir araştırma projesinde yürütücü olarak görev almamış olan üniversitemiz mensubu akademik personelin araştırmalarının desteklenmesine yönelik

Hızlı Destek Projesi (HZP): Genel araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunan kısa süreli ve küçük bütçeli araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir. Proje süresi en fazla 12 ay ile sınırlıdır.

Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri (LKP): Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan araştırma projeleridir. Yürütücülüğünü öğretim üyelerinin üstlendiği bu projelerde yalnızca BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulan şartları sağlayan lisans öğrencileri araştırmacı olarak görev alabilir.


Bu sayfa Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından en son 24.12.2019 13:29:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM