Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

L Tipi Projeler

Üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenecek, ulusal veya uluslararası bilimsel/sanatsal içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabının basıldığı kongre, konferans, sempozyum ve çalıştaylara yönelik projelerdir. Sempozyum web sayfasının bulunması ve başvuruda belirtilmesi zorunludur. Sempozyum projeleri her bir bölüm /anabilim dalı ve birim için yılda bir kez desteklenebilir.

Bu sayfa Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından en son 05.11.2018 09:33:21 tarihinde güncellenmiştir.