Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

PROJE ÖNERİLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

PROJE ÖNERİLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR                     

İlke Kararları yeniden gözden geçirilmiş olup; aşağıdaki şekliyle güncellenmiştir.

1          Kırtasiye talepleri 1.000.TL yi geçemez.

2          Tez basım talepleri proje bütçesinden karşılanmaz.

3         Laboratuar ve teknolojik analiz talepleri projenin konusuna göre kabul edilebilir.

4        C Tipi projelerde  İstatistik, anket ve veri toplama talepleri proje bütçesinden karşılanmaz.

5          Bilgisayar ve donanım ürünleri talepleri; proje yürütücüsü yürütmekte olduğu projelerin tamamından 3 bilgisayar (Laptop, Masaüstü, Tablet PC v.s.) talep edebilir. 3 yıl geçmeden yeniden bilgisayar ve donanım ürünü talep edemez.

6         Yazılım talepleri Bilgi İşlem Daire Başkanının yazılımın Üniversitemizde olmadığına ve internetten ücretsiz indirilemeyeceğine dair onayı alındıktan sonra talep edilebilir. Alınan onay belgesinin proje ekine konulması gerekir.

7           D Tipi Proje önerilerinde yolluk desteği yalnızca bir kişi (Marmara Üniversitesi’nde kadrolu ve projede adı geçen) için ödenir. Tez projelerinde sadece bir kez ulusal ve/veya uluslar arası sunum için danışman ve öğrenci için (Marmara Üniversitesi’nde kadrolu ve projede adı geçen) destek verilir. Uçak biletlerinde ekonomik tarife dikkate alınır.

8          C tipi projelerde başvuru süresi; tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunda onaylandığı tarihten itibaren C-YLP için 1 dönem (6 ay), C-DRP, C-TUP, C-SYP için 2 dönem (12 ay)’dir. Ancak; C-DRP, C-TUS, C-SYP projelerinde bu süre kısıtlaması sonrasındaki başvurularda ortaya çıkan ihtiyaç ve gecikme nedeni ön değerlendirme kurullarında görüşülmek üzere değerlendirilir.

9          BAPKO tarafından desteklenen projelerden üretilen yayınlarda bulunması gereken (BAPKO tarafından desteklendiğini gösteren atfın olmaması durumunda) yönetmenlik hükümlerine göre işlem yapılır. 

10          Projelerde yapılacak olan ek süre, ek bütçe talepleri Marmara Üniversitesi BAPKO yönergesine göre, proje bitimine en az 1 ay süre kalana kadar talep edilebilir.

11          Proje bütçesini aşan harcamalardan yürütücü sorumludur.

12          Proje bütçeleri ve talep edilen mal ve malzemenin mer-i mevzuata uygunluğu projeyi takip eden personel tarafından kontrol edilerek uygundur onayı verildikten sonra Alt Kurul gündemine sunulur.

13          Desteklenen projelerden üretilecek kitapların basımından önce BAPKO ile telif sözleşmesi imzalanır.

14         Desteklenen projelerden satın alınan kitaplar Merkez Kütüphaneye devredilir. 

15          E tipi projelerde yolluk istenemez. BAP Altyapı hariç.

16         Makalelerin sonuna konulacak bilgi yazıları aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır.
İngilizce: Marmara University, Scientific Research Research Projects Committee
Fransızca: Commitee de Recherche Scientifique de L’Universite’ de Marmara,
Almanca: Der wissenschaftliche Forschungsrat der Marmara Universitaet,

17         Kesin rapor proje bitiminden itibaren en geç 3 ay içinde teslim edilmelidir.

18          Etik Kurul onayı gerektiren projelerin BAPKO ya başvurusu için etik kurula başvurulmuş olması gerekmektedir. Harcama süreci onayın birimimize teslim edilmesinden sonra başlar.

19          Projelerde kabul edilen yolluk bütçeleri D tipi proje bütçeleri ile doğrudan orantılı olmalıdır.

20          Proje önerisinde sarf malzeme kalemi tek tek belirtilecektir. Projelerde yer almayan malzemeler istenmemelidir. Proje için gerekli ise ihtiyacın ortaya çıkış nedeni ve proje ile ilişkisi açıklanmalıdır.

 

21-Proje Kaynaklı Yayın Kriterleri:

SAĞLIK VE FEN BİLİMLERİ KAYNAKLI PROJELER

A,B ve E tipi projeler için; proje yürütücüsünden proje bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde Sağlık ve Fen Bilimleri için Science Citation Index yada Science Citation Index Expanded indekslerince taranan dergilerde yer alan bilimsel makale ya da uluslar arası kitapta bölüm niteliğinde yayın/patent beklenir.

C tipi (Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık projeleri) için proje yürütücüsünden proje bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde ulusal/uluslar arası hakemli dergilerde bilimsel makale niteliğinde yayın beklenir.

D tipi projeler için proje yürütücüsünden proje bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde kongre kitapçığında basılmış yabancı dilde makale veya özet basım beklenir. (Bu aynı zamanda D tipi projeler için kapatma şartıdır.)

SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ KAYNAKLI PROJELER

A ve B tipi projeler: Bu tip projelerden, bilimsel makale veya kitap içerisinde bölüm niteliğinde yayın (sanat alanında sunulan projelerde sergi, film, workshop v.b. düzenlenen etkinliğin kataloğu) beklenir. Bu şekilde yapılmış bir yayın/patent varsa, sonuç raporu olarak benimsenir. Bu koşulların yerine getirilmediği durumlarda BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne kesin rapor sunulur.

C tipi projeler: Bu proje çerçevesinde desteklenen bir yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik (tez/sergi/proje) çalışmasının tamamlanması ile sonuçlanmış olur. Ancak, bir proje yürütücüsünün C tipi yeni bir proje alabilmesi için, bu projelerden yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesi olması gerekir. Doktora ve Yüksek Lisans projelerinde ulusal veya uluslararası makale, kitap içerisinde bölüm ve sanatta yeterlik çalışmasında dergilerde yayın, sergi veya film olma şartı aranır.

D tipi projeler: Proceeding (Kongre Özeti), bilimsel makale veya kitap içerisinde bölüm niteliğinde yayın (sanat alanında sunulan projelerde sergi, film, workshop v.b. düzenlenen etkinliğin kataloğunda aktif katılımının yer alması gerekir) beklenir. (Bu aynı zamanda D tipi projeler için kapatma şartıdır.)

 

 

Bu sayfa Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından en son 23.10.2014 09:12:46 tarihinde güncellenmiştir.