BAPKO TARAFINDAN DESTEKLENEN YENİ PROJE UYGULAMALARI

BAPKO TARAFINDAN DESTEKLENEN YENİ PROJE UYGULAMALARI

 Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği (K tipi proje)

Marmara Üniversitesine kadrosuna yeni atanan Arş.Gör.Dr, Öğr.Gör.Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi öğretim elemanları veya öğretim üyelerinin yeni çalışmalarda bulunabilmesi ve ihtiyaç duydukları gerekli altyapıların oluşturulmasına yönelik proje desteğidir. K tipi projenin genel şartları aşağıda bildirilmiş olup, başvuruda bulunacak proje yürütücülerinin ilgili belgeleri hazırlayarak (http://bapko.marmara.edu.tr/idari/basili-belgeler-formlar/) BAPKO otomasyon sisteminden (https://bap.marmara.edu.tr/) müracaat etmeleri gerekmektedir. 

   

  • Arş.Gör.Dr, Öğr.Gör.Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına atandıktan sonraki 3 yıl içerisinde yararlanılabilir.

  • Atama bilgileri, proje yürütücüsünün bağlı bulunduğu birim amirince onaylanmış belge veya http://bys.marmara.edu.tr den alınan çalışma bilgileri çıktısı proje sunum aşamasında sunulmalıdır.

  • Bu tip projeye müracaat edecek proje yürütücülerinin, daha önce M.Ü. BAPKO bünyesinde proje (D tipi projeler hariç) yürütmüş olmamaları gereklidir.

  • Bu tip proje yürüten proje yürütücüleri A, B, E ve K tipi proje başvurusunda bulunamazlar.

  • Gerekli şartları sağlayan proje yürütücüleri bu tip projeden sadece 1 kez yararlanabilirler. Proje yürütücüsü, her atanılan kardo için, bu tip projeden yararlanamaz.

  • Ek bütçe talep edilemez.

  • Proje kapanış şartları A ve B tipi projelerin kapanış şartları ile aynıdır.

HIZLI ERİŞİM