Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

BAPKO Tarafından Desteklenen Yeni Proje Uygulamaları-Mülkiyet Hakları ve Patent Teşvik Desteği (P tipi):

BAPKO Tarafından Desteklenen Yeni Proje Uygulamaları:

Marmara Üniversitesi çıkışlı yenilikçi fikir ve çalışmaların, fikri mülkiyet haklarının tescil ve patentlenmesinin desteklenmesi amacıyle yeni P tipi proje desteği hizmete sunulmuştur. P tipi projenin genel tanımlaması aşağıda bildirilmiş olup, başvuruda bulunacak proje yürütücülerinin ilgili belgeleri hazırlayarak (http://bapko.marmara.edu.tr/idari/basili-belgeler-formlar/) BAPKO otomasyon sisteminden (https://bap.marmara.edu.tr/) müracaat etmeleri gerekmektedir.     

 

Mülkiyet Hakları ve Patent Teşvik Desteği (P tipi):

Katma değeri yüksek bilimsel/sanatsal araştırmaların özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla, Üniversitemiz araştırmacılarının bilimsel/sanatsal çalışmalarından elde edilen çıktılara yönelik fikri mülkiyet haklarının tescil edilmesi, patent veya faydalı model tescili gibi süreçlerde ihtiyaç duyulan giderlere yönelik desteklerdir.

 

2017 dönemi P tipi proje desteği bütçe limiti: 3000 TL

 

Bu sayfa Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından en son 18.01.2017 09:50:48 tarihinde güncellenmiştir.