Genel Bilgiler

Marmara Üniversitesi Senatosunun 10 Mart 2015/332-5 D sayılı Senato kararıyla ile kabul edilen Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi uyarınca;

A tipi proje (Bilimsel/Sanatsal Araştırma ve Geliştirme Projeleri)

B tipi proje (Çok Disiplinli Araştırma Projeleri)

C tipi proje (Lisansüstü Tez Projeleri)

D tipi proje (Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılım Desteği Projeleri) 

E tipi proje (Araştırma Alt Yapısı Geliştirme Projeleri)

G tipi proje  (Ulusal Destekli Araştırma Projeleri)

H Tipi proje (Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri)

J tipi proje (Hızlı Destek Projeleri)

K tipi proje (Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği Projeleri)

L tipi proje (Bilimsel/Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği)

M tipi proje (Yayın ve Proje Yapmaya Teşvik Desteği)

P tipi proje (Mülkiyet Hakları ve Patent Teşvik Desteği Projeleri)

S tipi proje (Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri) 

türlerinde projeler desteklenmekte ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi için gerekli işlemler gerçekleştirilmektedir.


Bu sayfa Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından en son 29.01.2016 14:24:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM